За нас


„Българска монетна къща” е специализирано търговско дружество, основано през 2010 година. Дейността му е свързана с разработването и разпространяването на българския пазар на монети и нумизматични колекции.

Създаването на „Българска монетна къща” е осъществено със съдействието и подкрепата на най-авторитетните монетни дворове и емисионни банки в света и с помощта на водещи европейски търговски дружества от бранша. При организирането на структурата и принципите на работата му са заложени най-строгите правила на ЕС за гарантиране на параметрите, сплавите благородните и неблагородните метали, тиражите на емисиите и защитата на правата и задълженията на емитентите и потребителите.

Дружеството е регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 201319960 и притежава лиценз от Министерство на финансите на Република България за осъществяване на търговска дейност с благородни метали, скъпоценни камъни и инвестиционно злато с номер 4582 от 12.01.2011 година. „Българска монетна къща” е администратор на лични данни с Удостоверение номер 300223 от 09.02.2011 г.

Официални доставчици за чуждестранни или на специално разработени за българския пазар продукти са Британския кралски монетен двор, Канадския кралски монетен двор, Държавния германски монетен двор в Берлин, Държавния монетен двор на САЩ, Австралийския монетен двор „Пърт”, Австрийския монетен двор, Кралския монетен двор на Испания, Южноафриканския монетен двор.