За нас


„Българска монетна къща” е специализирано търговско дружество, основано през 2010 година. Дейността му е свързана с разработването и разпространяването на българския пазар на монети и нумизматични колекции.

Създаването на „Българска монетна къща” е осъществено със съдействието и подкрепата на най-авторитетните монетни дворове и емисионни банки в света и с помощта на водещи европейски търговски дружества от бранша. При организирането на структурата и принципите на работата му са заложени най-строгите правила на ЕС за гарантиране на параметрите, сплавите благородните и неблагородните метали, тиражите на емисиите и защитата на правата и задълженията на емитентите и потребителите.

Дружеството е регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 201319960 и притежава лиценз от Министерство на финансите на Република България за осъществяване на търговска дейност с благородни метали, скъпоценни камъни и инвестиционно злато с номер 4582 от 12.01.2011 година. „Българска монетна къща” е администратор на лични данни с Удостоверение номер 300223 от 09.02.2011 г.

Основен производител на националните медални емисии, предлагани от „Българска монетна къща” е „Монетен двор” ЕАД. Официални доставчици за чуждестранни или на специално разработени за българския пазар продукти са Британския кралски монетен двор, Канадския кралски монетен двор, Държавния германски монетен двор в Берлин, Държавния монетен двор на САЩ, Австралийския монетен двор „Пърт”, Австрийския монетен двор, Кралския монетен двор на Испания, Южноафриканския монетен двор.